Proč vstoupit do OS DLV

Marcela MARHOULOVÁ
předsedkyně ZO OS DLV - Povodí Vltavy - závod Dolní Vltava
„Důležitá je podpora členům v sociálních případech ze Zajišťovacího fondu. Zajišťovací fond má pestrou paletu jednotlivých dávek, nejvíce čerpané jsou podpory při nemoci a to jak krátkodobé, tak dlouhodobé.“
Výhody pro členy
Daniel SZILAGYI
předseda ZO OS DLV - SEPAP ŠTĚTÍ
„OS DLV řeší problémy oborů – u nás problémy v papíru a celulóze. Dobrý sociální dialog je veden i na úrovni sociálních partnerů, kdy je každý rok uzavřena kolektivní smlouva vyššího stupně pro papírenské odvětví s ACPP.“
Více o OS DLV
JUDr. Jaroslava NESTĚROVÁ
předsedkyně OS DLV
„Hlavním cílem OS je ochrana a obhajování práv svých členů, obhajoba jejich sociálních, ekonomických, kulturních a právních zájmů a jistot.“
Mám zájem o členství
Petr VANČURA a Gabriela JANSÍKOVÁ
členové ZO OS DLV - ORPA Papír, a.s.
„Jsme rádi členy OS DLV, protože nám OS zajišťuje veškerý právní servis pro ZO a pro naše členy. Zajímavá a pestrá je také nabídka rekreací a rehabilitačních pobytů.“
Více o OS DLV
Ivo PFEIFER
předseda ZO OS DLV - Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
„Členství v OS DLV je pro nás důležité z hlediska řešení právních i odborných problémů v odvětví. Významná je spolupráce v oblasti BOZP. Svaz poskytuje svým členům také řadu dalších benefitů.“
Více o OS DLV
JUDr. Vít SAMEK
místopředseda ČMKOS
ČMKOS dlouhodobě spolupracuje s OS DLV na projektech a odborných konferencích. Členové OS DLV využívají služeb ČMKOS v rámci regionálních právní poraden. Zástupci OS DLV aktivně pracují v rámci Regionálních rad a podporují akce pořádané ČMKOS.“
ČMKOS
Oldřich ŠTĚRBA
předseda ZO OS DLV - Stora Enso Ždírec nad Doubravou
„OS DLV zajišťuje kompletní servis pro naše členy. Jsme velmi spokojeni s činností centrály odborového svazu a jeho oblastních pracovišť.“
Oblastní pracoviště