Výhody pro členy
Zajišťovací fond OS DLV
Odborový svaz poskytuje svým členům finanční pomoc prostřednictvím dávek při různých sociálních událostech člena.

Členové mají možnost čerpání podpor ze ZF např.:

  • při nezaměstnanosti člena OS DLV
  • pro nezaopatřené děti do 26 let věku při nezaměstnanosti člena OS DLV
  • podpora při pracovní neschopnosti
  • příspěvek při ošetřování člena rodiny
  • při narození dítěte
  • při úmrtí člena
  • podpora pozůstalým po členovi OS DLV
  • při živelních pohromách
  • při účasti ve stávce
  • odborovým funkcionářům v případě ztráty zaměstnání
partner: OS DLV | kategorie: Servis OS DLV | v nabídce od: 01.01.2008
Servis OS DLV

Lázně, rekreace

Lázně a rekreace

Odbory Plus

Odbory Plus

Právní poradenství

Regionální poradenská centra ČMKOS