Výhody pro členy
Pojištění pro členy OS
Exkluzivní podmínky pro pojištění pro členy odborového svazu.
Přejít na: Pojištění pro členy OS

Pojištění odpovědnosti člena OS DLV za škodu způsobenou zaměstnavateli

Limit pojistného plnění za jednotlivého pojištěného činí 150 000,- Kč v průběhu pojistného roku. Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou ztrátou svěřených předmětů. Sublimit pojistného plnění pro jednu škodu je sjednán ve výši 20 000,- Kč.

Spoluúčast člena OS DLV: 15% min. 2.000,- Kč u škod vzniklých na dopravním prostředku 15%, min. 500,- Kč u ostatních škod.

Územní platnost pojištění je Česká republika.

 

Úrazové pojištění člena OS DLV

Úrazové pojištění se vztahuje na úrazy, ke kterým dojde při dobrovolné a bezplatné činnosti zajišťované ZO OS DLV, případně OS DLV.

Pojištěnými osobami jsou všichni členové odborových organizací v působnosti OS DLV, kteří platí členské příspěvky v předepsané výši, dále pak jsou to manžel(ka) a děti člena OS DLV, vykonávající pojištěnou činnost.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území České republiky i mimo toto území.

 

Úrazové pojištění funkcionáře OS DLV

Pojištění se vztahuje v plném rozsahu na všechny úrazy vzniklé při pracovní i mimopracovní činnosti.

Touto pojistnou smlouvou jsou pojištěni všichni členové Sněmu OS DLV a členové včetně náhradníka Revizní komise OS DLV.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území České republiky i mimo toto území.

 

Pojištění majetku členů OS DLV

Členové OS DLV mají možnost sjednání pojistných smluv (pojištění majetku) prostřednictvím společnosti RESPECT, a.s., a to za velmi zvýhodněných podmínek.

Jedná se například o pojištění nemovitosti, domácnosti a vozidel v majetku člena OS DLV.

partner: Respect a.s. | kategorie: Ostatní nabídky | v nabídce od: 25.03.2010
Ostatní nabídky

Nájemní bydlení

Nájemní bydlení

Slevy a další výhody

Slevy na autodíly a servis
Ostatní
Pojištění členů OS - pojišťovna Respect