Maxima pojišťovna a.s.
www.maxima-as.cz
Maxima je univerzální pojišťovnou. V současné době vedle klasických produktů pojištění majetku a odpovědnosti (občanů, průmyslu a podnikatelů), se profiluje v segmentu zvláštních finančních rizik v oblasti doplňkových pojištění motorových vozidel. V menší míře provozuje životní pojištění, kapitálové i rizikové. Dále se zaměřuje na pojištění nutné a neodkladné péče - cizinců.

V roce 2004 obdržela souhlas k podnikání na Slovensku prostřednictvím svobody poskytování služeb v rámci EU, v roce 2006 bylo podnikání rozšířeno na území pobaltských republik. Od roku 2007 je Maxima pojišťovna členem jaderného poolu. Je 100% vlastněna českým kapitálem.