Zpravodajství | Odbory | ČMKOS
1 - 15 z 52
Reakce předsedy vlády ČR na návrhy sociál. partnerů
Společný pozměňovací návrh ČMKOS a zástupců zaměstnavatelů
Protestní akce
Prohlášení Sněmu ČMKOS
Projednávání petice NE68
Tisková konference ČMKOS
ODBORY VYHLÁSILY STÁVKOVOU POHOTOVOST
Výjezdy ČMKOS do regionů v roce 2023
1 - 15 z 52