Světový den vody 2023
27.03.2023 | Ostatní nabídky | Zajímavosti | Přečteno: 42x

Světový den vody (SDV) se koná každoročně dne 22. března k připomenutí významu vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. Tato tradice byla zahájena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody.

Mottem Světového dne vody 2023 je „Accelarating Changes“ Letošní SDV připomíná veřejnosti, jak je nezbytné sledovat urychlení změn sledujících potřebné kroky k dosažení cílů vymezených Organizací spojených národů ve směru k trvalé dostupnosti a udržitelnosti vodních zdrojů a efektivnímu zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod.

Tradiční odborné setkání vodohospodářů proběhlo dopoledne 22.3.2023 v Kongresovém centru Praha.

Do systému vložil: Svobodová Irena
Další články
Titulek
Muž z ČNB: Podniky si vydělaly. Můžou přidávat, aniž by zvedaly ceny
Poslanci schválili novelu zákoníku práce
Už příští sobotu o bezpečnosti se záchranáři na Dni za obnovu lesa
Podpora zkrácených úvazků zvyšuje flexibilitu trhu práce
Důchody v lednu znovu porostou
Reakce MPSV na písemné vyjádření pana prezidenta
Jsme nejhorší v EU. Fialova vláda povolala na pomoc experty
Náhradní výživné bude pokračovat
Energetická krize zcela neskončila
Klíčové změny v předčasných důchodech a valorizacích schválil Senát
Koalice se dohodla na úpravách úsporného balíčku
Ministr zemědělství odvolal generálního ředitele Povodí Ohře
Den za obnovu lesa
Co Čech, to houbař
Potravinová pomoc bude dostupnější