Informace - periodické prohlídky zaměstnanců
17.01.2023 | Legislativa | Aktuální infoservis | Přečteno: 236x

Upozorňujeme na novou vyhlášku č. 452/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb., s účinností od 1. ledna 2023. 

Cílem novely vyhlášky je zejména odstranění aplikačních nedostatků u periodických a mimořádných pracovnělékařských prohlídek s tím, že jsou nově nastavena pravidla při zajišťování periodických prohlídek zaměstnavatelem. Obecná povinnost pro zaměstnavatele při zajišťování periodické pracovnělékařské prohlídky je návrhem přenesena do dobrovolné roviny, a to u prací v nerizikových kategoriích, u prací, které nespadají do profesních rizik, a u prací, u nichž nejsou součástí práce rizikové faktory, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci.

Vyhláška dále nese úpravy terminologické, úpravy obsahu pracovnělékařských prohlídek, poradenské činnosti a dohledu a dále zpřesňuje postupy a formy žádosti o provedení pracovnělékařských prohlídek. Aktualizace přílohy vyhlášky reflektuje nové vědecké důkazy v této oblasti.

  

Výtah ze změn, vztahujících se k lékařským prohlídkám zaměstnanců 2023

  • Vstupní zdravotní prohlídky pro zaměstnance všech kategorií zůstaly beze změn a jsou nadále povinné
  • Zaměstnavatel nemusí posílat zaměstnance na periodickou zdravotní prohlídku (dále jen ZP) v kategorii I. a II., pokud uvedená pracovní pozice není riziková (2R, 3, 4) nebo neobsahuje-li profesní rizika (v příloze)
  • Profesní rizika uvedená v příloze tohoto článku jsou ve zkrácené podobě, tedy pracovní materiál. Při implementaci do dokumentace nutno řádně prostudovat
  • Do kategorie práce I. jsou zařazeny i činnosti spočívající v neprofesionálním řízení motorových vozidel (řidič referent), tedy nemusí se ZP provádět – zdravotní prohlídky řidičů ve věku nad 65 let nejsou touto vyhláškou dotčeny
  • Zaměstnavatel ovšem může posílat uvedené zaměstnance na ZP (kategorie I. a II.), pokud to bude považovat za vhodné
  • Zaměstnanec může požádat o ZP v periodickém termínu (případně mimořádně po dohodě se zaměstnavatelem) a zaměstnavatel mu uhradí náklady na ZP dle platné legislativy
  • Zaměstnavatel nemusí provádět zdravotní dohled na pracovištích smluvním lékařem, pokud se nedohodnou jinak (to však musí u kategorie 2R, 3 a 4 co 3 roky)
  • Vstupní lékařská prohlídka se neprovádí při přerušení pracovního poměru na dobu kratší 3 měsíců

Se změnami byly rozšířeny i pokuty na úseky pracovnělékařských služeb:

  • Neprovedení zdravotní prohlídky pokuta zaměstnavateli do 500 000 Kč
  • Neprovedení dohledu lékařem v zákonném termínu pokuta smluvnímu lékaři do 100 000 Kč

Jedná se o pouze zkrácený přehled změn v otázkách ZLP

Ing. Petr Dvořák – SIBP při OS DLV Praha

Příloha - profesní rizika (zkrácená)

           - Vyhláška č. 452/2022 Sb. ze dne 20.12.2022

    

Do systému vložil: Svobodová Irena
Přílohy k článku [ke stažení]
PřílohaZařazeno
Profesní rizika - zkrácená příloha---
Vyhláška č. 452/2022---
Další články
Titulek
Vyhláška č. 401/2022 Sb. - zahraniční stravné pro rok 2023
Vyhláška č.467/2022 Sb. - cestovní náhrady pro rok 2023
Novelizace vyhlášky č. 511/2021 Sb. s účinností od 20.8.2022
Novelizace vyhlášky č.511/2021 Sb. ve znění vyhlášky č.47/2022 Sb.
Vyhláška č.511/2021 Sb. - cestovní náhrady r. 2022
Vyhláška č.589/2020 Sb. - Cestovní náhrady
Ústavněprávní výbor Parlamentu ČR podpořil pozměňovacího návrh J. Zavadila
Ústavněprávní výbor Parlamentu ČR jednal o novele Občanského zákoníku