Tisková zpráva - Odborové svazy proti drahotě
12.05.2022 | Odbory | OS DLV | Přečteno: 280x

Není na co čekat!
Odborový svaz pracovníků dřevozpracujícího odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR (OS DLV) vyhlásil celonárodní petici, ve které žádá vládu ČR, aby přistoupila k urychlené regulaci cen energií zemního plynu a pohonných hmot.

Požaduje, aby vláda obdobně jako v okolních zemích zasáhla proti rostoucím cenám potravin, nákladům na bydlení a znehodnocování mezd a platů zaměstnanců a úspor zaměstnanců.  Vláda by měla udělat vše pro zachování důstojného života českých zaměstnanců a důchodců. Předsedkyní petičního výboru je předsedkyně OS DLV JUDr. Jaroslava Nestěrová. „Denně jsme konfrontováni našimi členy odborových organizací a vyzýváni jako představitelé odborů k akci. Povinností odborů je vystupovat proti jakékoliv vládě, která připouští zhoršování postavení zaměstnanců a v minulosti tak odborové svazy v rámci ČMKOS činily.  Čelíme historicky největší inflaci, snažíme se korektně vyjednávat růst mezd s našimi zaměstnavateli, ale to, co jsme vyjednali, brutálně znehodnocuje dvouciferná inflace.

Naši petici podporují odborové svazy: UZO – Unie zaměstnanců obchodu, ČMOS pracovníků školství a Odborový svaz dopravy. Věřím, že se k ní připojí i další odborové svazy v rámci ČMKOS,“ uvedla J. Nestěrová.

Petici veřejně podporuje i Rada seniorů ČR.

Do systému vložil: Svobodová Irena
Další články
Titulek
Den protestů
Podpora Dne protestů
Oznámení o podpoře Dne protestů
Podpora Dne protestů
Podpora Dne protestů
Oznámení stávky sociálním partnerům v působnosti OS DLV
Podpora Dne protestů
Den protestů - informace
4. ročník soutěže Bezpečné dny v práci
Jednání Malé tripartity v lesním hospodářství
Smuteční oznámení o úmrtí pana Jiřího Řeháka
OS DLV nesouhlasí s plánovaným zvýšením DPH na vodné a stočné
Demonstrace NE 68!
Podpora OS DLV firmě Nexen
Zveřejnění nových formulářů na intranetu