Společné oblastní shromáždění předsedkyň/předsedů ZO/MO OS DLV
30.09.2021 | Odbory | OS DLV | Přečteno: 222x

Ve dnech 23.-24.září 2021 se v TOP HOTELU Praha uskutečnilo setkání zástupců organizačních jednotek našeho odborového svazu.

Na tomto dvoudenním shromáždění byly účastníkům podány informace o činnosti svazu a jeho orgánů, informace o hospodaření svazu a o činnosti odborných komisí. Oblastní manažeři informovali o činnosti oblastí, dále se diskutovalo o dopadu pandemie SARS-CoV-2 na firmy a jejich zaměstnance. Také se řešila problematika veřejného rejstříku a různé právní dotazy, které vysvětloval právník OS DLV.

Na prvním dni jednání vystoupili pozvaní hosté, a to: ministr zemědělství ČR ing. Toman Miroslav, CSc., náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR ing. Muřický Eduard, personální ředitel VEOLIA ČR, a.s., ing. Slezák Petr a místopředseda ČMKOS JUDr. Samek Vít.

Do systému vložil: Svobodová Irena
Foto k článku
Další články
Titulek
Projednání Petice proti drahotě v Senátu
3. ročník soutěže Bezpečné dny v práci
Petice OS DLV
Odpověď předsedy vlády ČR na zaslanou Petici OS DLV
Sportovní hry Chorvatsko 2022
Tisková zpráva - Odborové svazy proti drahotě
Humanitární pomoc Ukrajině
VYJÁDŘENÍ PODPORY UKRAJINĚ
Pomoc obětem energetické krize
NOVÁ ADRESA OS DLV
Aktuální přehled služeb a výhod OS DLV pro všechny členy OS
Pomoc ZO OS DLV Stora Enso po tornádu
Odborový svaz DLV vyjadřuje podporu odborářům a zaměstnancům Liberty Ostrava
Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Ukončení provozu pevné telefonní linky – ústředí OS DLV Praha