Zápis z jednání odborné komise vodního hospodářství ze dne 16.3.2021
17.03.2021 | Komise | Vodní hospodářství | Přečteno: 259x

Jednání bylo provedeno z důvodu špatné pandemické situace v ČR formou videokonference pomocí aplikace Teams.
Jednání se zúčastnili: Petr Dujka, Petr Štěbeták, Ing. Václav Sklenář, Ing. Pavel Slabyhoud, Pavel Růžička a JUDr. Mgr. Jaroslava Nestěrová.

Program jednání:

 1. Volba předsedy komise
 2. Informace předsedkyně OS DLV
 3. Činnost od 1. Sněmu OS DLV
 4. Různé

Předsedkyně OS DLV JUDr. Mgr. Jaroslava Nestěrová zahájila jednání přivítáním členů komise.

Ad 1) Předsedkyně OS DLV navrhla na předsedu komise vodního hospodářství kolegu Pavla Růžičku.

           Poté nechala hlasovat každého jednotlivého člena komise o předloženém návrhu. Kol. Růžička  

           byl zvolen 4 hlasy, 1 se zdržel.

Ad 2) Předseda komise vyzval předsedkyni OS DLV k podání aktuálních informací z činnosti OS DLV.

           Při podání informací vyzvala paní předsedkyně k zodpovězení dvou dotazů, a to:

 • Jaký je postoj členů k úplnému lockdownu o Velikonocích, jak navrhl předseda ČMKOS – většina přítomných se vyjádřila, že neví jak se k tomu postavit, spíše ne
 • Jaký je názor na konání manifestačního mítinku „Konec levné práce“ – 4 členové zodpověděli, že by se konat neměl, 1 až po skončení pandemie

Ad 3) Předseda komise informoval o krocích, které byly podniknuty od 1. Sněmu OS DLV, a to

          zejména:

 • O jednáních Výboru pro koordinaci vodovodů a kanalizací při úřadu vlády
 • O jednáních ohledně penzijního pojištění, včetně soudních řízení
 • O jednáních tripartity ve vodním hospodářství
 • O dodatkové dovolené pro pracovníky Vak
 • O dohodě pro podniky Povodí s MZe
 • O zaslání informací o mzdách a dopadu Covid 19 na podniky Vak a Povodí – a o stavu jejich zasílání
 • O zasílání uzavřených podnikových smluv na ústředí OS DLV a o stavu zaslaných

Ad 4) Členové komise podali informace ze společností ohledně dopadů Covidu 19 na hospodaření

           společností a další informace.

Zapsal: Pavel Růžička – předseda komise VH

Do systému vložil: Svobodová Irena
Další články
Titulek
Novela vodního zákona stažena
Světový den vody
Prezentace a zápis z konference VaK