Informace z jednání ve VAS a.s. Jihlava
10.11.2016 | Odbory | OS DLV | region: Oblast II. - Renata Dvořáková manažer | Odvětví: Vodovody a kanalizace, vodní hospodářství | Přečteno: 2 403x

Dne 8. 11. 2016 se uskutečnilo společné jednání zástupců zaměstnavatele Vodárenské akciové společnosti a.s. (VAS a.s.) s představiteli Odborového svazu DLV, sdružení ZO a základní odborové organizace, jako zástupců zaměstnanců ve VAS a.s. Jihlava.

Předmětem jednání byly konzultace možné situace, kdy by v důsledku právních jednání statutárního města Jihlavy došlo k změně provozovatele infrastruktury vč. ČOV.

Účastnící se shodli v názoru, že v takovém případě by se věc měla posuzovat jako převod činnosti k jinému zaměstnavateli, tj. ze společnosti VAS a.s. Jihlava na statutární město Jihlava (případně na jím povolaného jiného provozovatele zařízení), na kterého by měly přejít ve smyslu ust. § 338 a násl. zák. práce všechna práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů stávajících 45 zaměstnanců VAS a.s., včetně závazků plynoucích z uzavřené podnikové kolektivní smlouvy.

Do systému vložil:
Další články
Titulek
SPD dala odborům veřejný příslib, že výpověď bez udání důvodů nepodpoří
Výpověď bez udání důvodů ANO nepodpoří
Protestní mítink pro zachování výroby oceli
Den protestů
Podpora Dne protestů
Oznámení o podpoře Dne protestů
Podpora Dne protestů
Podpora Dne protestů
Oznámení stávky sociálním partnerům v působnosti OS DLV
Podpora Dne protestů
Den protestů - informace
4. ročník soutěže Bezpečné dny v práci
Jednání Malé tripartity v lesním hospodářství
Smuteční oznámení o úmrtí pana Jiřího Řeháka
OS DLV nesouhlasí s plánovaným zvýšením DPH na vodné a stočné