Zpravodajství
Informace z jednání ve VAS a.s. Jihlava
10.11.2016 | Odbory | OS DLV | region: Oblast II | Odvětví: Vodovody a kanalizace, vodní hospodářství | Přečteno: 1 342x

Dne 8. 11. 2016 se uskutečnilo společné jednání zástupců zaměstnavatele Vodárenské akciové společnosti a.s. (VAS a.s.) s představiteli Odborového svazu DLV, sdružení ZO a základní odborové organizace, jako zástupců zaměstnanců ve VAS a.s. Jihlava.

Předmětem jednání byly konzultace možné situace, kdy by v důsledku právních jednání statutárního města Jihlavy došlo k změně provozovatele infrastruktury vč. ČOV.

Účastnící se shodli v názoru, že v takovém případě by se věc měla posuzovat jako převod činnosti k jinému zaměstnavateli, tj. ze společnosti VAS a.s. Jihlava na statutární město Jihlava (případně na jím povolaného jiného provozovatele zařízení), na kterého by měly přejít ve smyslu ust. § 338 a násl. zák. práce všechna práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů stávajících 45 zaměstnanců VAS a.s., včetně závazků plynoucích z uzavřené podnikové kolektivní smlouvy.

Do systému vložil:
Další články
Titulek
ZMĚNA E-MAILOVÝCH ADRES Odborového svazu DLV
Návštěva zástupkyně EPSU na OS DLV
Zasedala komise OS DLV
Kampaň ČMKOS Odbory v regionech 2017
Vyjádření podpory stávkové pohotovosti OS dopravy
Vyjádření podpory stávkové pohotovosti OS ZSP
Konference ke koncepční novele zákoníku práce
Premiér ČR v Mondi Štětí
Jednal VII. Sjezd OZ DLV na Slovensku
VIDEO: Mítink ČMKOS Konec levné práce v ČR - #KonecLevnePrace
Spolupráce mezi OS DLV a SOVAK ČR
Z jednání na LČR
Soutěž Zlaté české ručičky
Jednání v ZO Model Obaly, a.s.
Informace o změně PSČ