Tisková zpráva - Odborové svazy proti drahotě
12.05.2022 | Odbory | OS DLV | Přečteno: 163x

Není na co čekat!
Odborový svaz pracovníků dřevozpracujícího odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR (OS DLV) vyhlásil celonárodní petici, ve které žádá vládu ČR, aby přistoupila k urychlené regulaci cen energií zemního plynu a pohonných hmot.

Požaduje, aby vláda obdobně jako v okolních zemích zasáhla proti rostoucím cenám potravin, nákladům na bydlení a znehodnocování mezd a platů zaměstnanců a úspor zaměstnanců.  Vláda by měla udělat vše pro zachování důstojného života českých zaměstnanců a důchodců. Předsedkyní petičního výboru je předsedkyně OS DLV JUDr. Jaroslava Nestěrová. „Denně jsme konfrontováni našimi členy odborových organizací a vyzýváni jako představitelé odborů k akci. Povinností odborů je vystupovat proti jakékoliv vládě, která připouští zhoršování postavení zaměstnanců a v minulosti tak odborové svazy v rámci ČMKOS činily.  Čelíme historicky největší inflaci, snažíme se korektně vyjednávat růst mezd s našimi zaměstnavateli, ale to, co jsme vyjednali, brutálně znehodnocuje dvouciferná inflace.

Naši petici podporují odborové svazy: UZO – Unie zaměstnanců obchodu, ČMOS pracovníků školství a Odborový svaz dopravy. Věřím, že se k ní připojí i další odborové svazy v rámci ČMKOS,“ uvedla J. Nestěrová.

Petici veřejně podporuje i Rada seniorů ČR.

Do systému vložil: Svobodová Irena
Další články
Titulek
Projednání Petice proti drahotě v Senátu
3. ročník soutěže Bezpečné dny v práci
Petice OS DLV
Odpověď předsedy vlády ČR na zaslanou Petici OS DLV
Sportovní hry Chorvatsko 2022
Humanitární pomoc Ukrajině
VYJÁDŘENÍ PODPORY UKRAJINĚ
Pomoc obětem energetické krize
NOVÁ ADRESA OS DLV
Aktuální přehled služeb a výhod OS DLV pro všechny členy OS
Společné oblastní shromáždění předsedkyň/předsedů ZO/MO OS DLV
Pomoc ZO OS DLV Stora Enso po tornádu
Odborový svaz DLV vyjadřuje podporu odborářům a zaměstnancům Liberty Ostrava
Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Ukončení provozu pevné telefonní linky – ústředí OS DLV Praha