Ústavněprávní výbor Parlamentu ČR jednal o novele Občanského zákoníku
14.06.2016 | Legislativa | Aktuální infoservis | Přečteno: 3 279x

Dne 9.6.2015 od 13.00 hodin proběhlo v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zasedání ústavněprávního výboru, který se zabýval novelou Občanského zákoníku. V rámci zasedání ústavněprávního výboru byl načten pozměňovací návrh poslance J. Zavadila, kterým by se změnil občanský zákoník a Rejstříkový zákon.

Navrhovaná změna by měla přinést zejména odborovým organizacím neformální postup při zápisu údajů do veřejného rejstříku a ten by se měl týkat nejen vzniku, ale i změny a zániku odborových organizací.

Poslanec Zavadil poukázal zejména na problémy současného právního stavu, která mají odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, zdůraznil, že jde o společný požadavek odborů i zaměstnavatelů a v neposlední řadě, že současný právní stav je v rozporu s přijatými  a platnými Úmluvami Mezinárodní organizace práce.

Přijetím navrhované změny by tedy došlo k nápravě vadného protiprávního stavu. Stanovisko ministra spravedlnosti JUDr. R. Pelikána však bylo, po krátké diskuzi, zamítavé. Předložený Pozměňovací návrh tedy Ministerstvo spravedlnosti nemůže podpořit.

Vzhledem k další delší rozpravě k jiným bodům novely Občanského zákoníku bylo jednání ústavněprávního výboru PSČR přerušeno a zasedání bude pokračovat dne 23.6.2016. Lze předpokládat, že v daném termínu se bude jednat o přijetí či nepřijetí navrhovaného pozměňovacího návrhu.

 

Do systému vložil:
Další články
Titulek
Informace - periodické prohlídky zaměstnanců
Vyhláška č. 401/2022 Sb. - zahraniční stravné pro rok 2023
Vyhláška č.467/2022 Sb. - cestovní náhrady pro rok 2023
Novelizace vyhlášky č. 511/2021 Sb. s účinností od 20.8.2022
Novelizace vyhlášky č.511/2021 Sb. ve znění vyhlášky č.47/2022 Sb.
Vyhláška č.511/2021 Sb. - cestovní náhrady r. 2022
Vyhláška č.589/2020 Sb. - Cestovní náhrady
Ústavněprávní výbor Parlamentu ČR podpořil pozměňovacího návrh J. Zavadila